Trần Lê Gia Linh

Position: JIC

Gia Linh khá sôi nổi và hoạt bát. Con luôn tích cực, năng động, hoạt động nhóm tốt, luôn có ý thức tự học, cần phát huy hơn nữa  nhé!