Từ Mai Anh

2023
Trại hè: De La Salle

Mai Anh – (Marie) là cô gái luôn biết cách giữ mối quan hệ tốt với các bạn cùng phòng. Con ứng xử khéo léo, có thái độ tôn trọng các thầy cô và cán bộ nhân viên của trường.

Trong trại hè, Mai Anh đã cải thiện kĩ năng giao tiếp khi con chủ động trong việc nói chuyện cùng thầy cô, người Filippino bản địa cùng các bạn tham gia trại hè.

Đặc biệt, con đã tự lập và biết cách tự chăm sóc bản thân khá tốt. Tuy nhiên, Mai Anh cần học thêm cách lập thời gian biểu sinh hoạt hợp lý hơn con nha!