Mẹ Hồng Điệu

0
Mẹ Hồng Điệu

Bạn nhà em năm ngoái đi còn bé tí tẹo thế, này năm nay chưa đến hè đã đòi đăng ký rồi ah. Các mẹ yên tâm học bên Phil không như VN đâu ah, học như chơi mà chơi có học. Các lớp học diễn ra hoàn toàn thư giãn thoải mái không có cảm giác nặng nề, các con học và nói chuyện với giáo viên tự tin và chủ động. Nhìn có vẻ căng nhưng không căng như mẹ nghĩ đâu. Phụ huynh yên tâm đi