Mẹ Lâm Hồng Nhung

0
Mẹ Lâm Hồng Nhung

Jay về đến nhà chưa kịp ngồi, chưa kịp bỏ đồ đã đòi đi, đi tiếp tuần sau. Ngày hôm sau ảnh như người mất hồn, kiểu người ở đây hồn bên kia đó. Về nhà ngoan hơn, bố mẹ kêu sai gì đều làm ngay và luôn đó Jen!