Mẹ Thu Hoài Nguyễn

0
Mẹ Thu Hoài Nguyễn

Một tháng trôi qua thật nhanh, cô bé 10 tuổi của Mẹ trưởng thành lên rất nhiều! Một tháng qua con được làm quen với các Thầy Cô, các bạn từ mọi miền Tổ Quốc. Chắc chắn con sẽ có nhiều cảm xúc, cũng như học được từ các bạn rất nhiều điều. Con đi học, kiến thức con tiếp thu là một phần, nhưng quan trọng môi trường học tập vui vẻ đến nỗi chỉ muốn được ở lại không muốn về.

Gia đình cảm ơn các Thầy Cô tại trường English Fella cũng như các Thầy Cô tại VietPhil rất nhiều đã đồng hành cùng con, cũng như truyền tải cho con những năng lượng tích cực, củng cố lại khả năng Tiếng Anh cho con trong một tháng qua. Cảm ơn các anh chị đã làm bạn với em Gia Hân. Hẹn sớm gặp lại!