Mẹ Vân Hà

0
Mẹ Vân Hà

Gia đình con Linh Sam cảm ơn các cô, cảm ơn công ty đã cho con có một trại hè ý nghĩa. Một lần nữa lại củng cố niềm tin của gia đình với cô Jenny Hạnh Phương – Vietphil, với các cô và với Viet Phil! Gia đình đã giới thiệu và sẽ tiếp tục giới thiệu với người quen về chương trình của công ty. Cảm ơn các cô rất nhiều!