Mẹ Bảo Khánh

0
Mẹ Bảo Khánh

Theo mình đã đi học thì các ngày trong tuần phải học như vậy là đúng rồi, mới có hiệu quả sau 4 tuần đi học trải nghiệm nghe nói tiếng Anh. 2 ngày cuối tuần các bé được sinh hoạt tự do mà đâu có học nữa đâu. Mình thấy các cô bên VietPhil cập nhật hình ảnh và chăm sóc các bé tốt lắm!