Mẹ Đoàn Hà Thu

0
Mẹ Đoàn Hà Thu

Con Minh Hoàn Dương IELTS 6.0 thi sau 3 tuần đi học tại Philippines về và tạm dừng ở đó để ôn thi tốt nghiệp và Đại học đã. Mục tiêu kỳ tới là 7 đến 7,5 nhé VietPhil – Du học tiếng Anh. Cảm ơn các em Nhung Nguyen Hong, Ngô Hạnh Phương.