Mẹ Hồng Nhung

0
Mẹ Hồng Nhung

Chị cảm ơn các cô đã chăm lo cho các con trong suốt 1 tháng dài và luôn đáp ứng kịp thời những yêu cầu, mong muốn của phụ huynh.
Chúc VietPhil luôn giữ được nhiệt huyết, ngày càng chuyên nghiệp hơn để phát triển vững mạnh.