Mẹ Ngọc Duyên

0
Mẹ Ngọc Duyên

Cũng có đó em, nhìn chung cháu nói vui và hiểu được nên học như thế nào cho hiệu quả. Hồi nào giờ không nghĩ là sẽ đứng top đầu vì không muốn mang áp lực cho mình nhưng qua bên đó được đứng top nên tự hiểu là sẽ phấn đấu như vậy khi vô năm học mới, suy nghĩ được cải thiện đó em.