Mẹ Thu Hoài

0
Mẹ Thu Hoài

Hôm qua cậu gọi điện kể, con câu được nhiều cá lắm, cả 1 con sao biển nữa…nhưng cô bảo đem về nó tanh và thối kinh lắm…nên con lại thả xuống biển. Còn kể là: cô bảo xoài bên này ngon lắm…nên con cũng tranh thủ ăn…con nhờ cô chọn xoài để mang về cho bố mẹ và em thưởng thức. Cô bảo yên tâm, cô mua về Việt Nam cô đưa cho. Yêu thế chứ!