Mẹ Tuyết Mai

0
Mẹ Tuyết Mai

Con đi về sút hơn 2kg đấy nhưng kể là đã biết ăn rau rồi mẹ ạ. Con cũng kể là ở đây con học được nhiều việc mà trước đây con chưa từng làm. Con cũng tự sắp xếp được những việc cần làm trong ngày mặc dù con vẫn chưa nhanh như các bạn. Con còn được chơi và làm quen với nhiều bạn, các bạn rất tốt với con và có giúp đỡ con khi ở đấy.