Home Schools Trại hè Help - Long Long

Trại hè Help - Long Long

Cập nhật các hình ảnh, clip các hoạt động học tập, vui chơi, dã ngoại của trại hè tiếng Anh VietPhil Camp tại trường Help – Long Long