Tag: Trại hè tiếng Anh 2018

Trại hè Malta (Châu Âu)

Đối tượng Dành cho con từ 11 tuổi trở lên Thời gian Trại hè được tổ chức trong 4 tuần Thời gian khởi hành: 29/06/2019 Giới thiệu chung VietPhil Camp – Trại hè tiếng Anh tại Malta (Châu Âu) năm 2019 được tổ chức tại trường European School of...

Read more