[VietPhil Camp 2017 – Longlong] Một ngày của James tại Trại hè chương trình IELTS