[VIETPHIL CAMP] Hoạt động cuối tuần trường EMO ACADEMY – Thăm quan vịnh Plantation