[VietPhil Summer Camp 2017] HELP Long Long Campus – Ngày đầu tiên tại Philippines