Bài thi thử kỹ năng nói – IELTS Speaking Mock Test tại Trại hè tiếng Anh Philippines chương trình IELTS/ESL

0
301

Một trong những lịch trình quen thuộc vào cuối mỗi tuần tại trại hè tiếng Anh Philippines – Chương trình IELTS/ESL chính là IELTS Mock Test – Bài thi thử IELTS 4 kỹ năng cho tất cả các bạn học viên. Riêng đối với bài thi nói (speaking), từng bạn sẽ vào phòng thi thực hiện bài kiểm tra của mình. Bên cạnh việc chấm điểm và đánh giá, bài thi của từng bạn được các thầy cô ghi âm, ghi hình và lưu giữ theo từng tuần để đánh giá tiến trình và mức độ tiến bộ sau các tuần học.