[E-MO ACADEMY] City tour

0
267

Với kinh nghiệm hơn 17 năm đào tạo cho trẻ lứa tuổi 6 – 14, mọi chương trình, dịch vụ, chính sách hỗ trợ và hệ thống đào tạo đều tập trung tối đa cho đối tượng học sinh trong lứa tuổi trên. Từ đó nắm bắt sự thay đổi và nhu cầu của các con theo thời gian, EMO ACADEMY biết được các con trong lứa tuổi cần gì, chúng ta nên hỗ trợ và giúp đỡ các con như thế nào.

Tiếp tục là một hoạt động trải nghiệm cuối tuần của trường dành cho các học viên. Hoạt động này đã giúp gắn kết các học viên lại với nhau, cùng nhau trải nghiệm một ngày vui vẻ để đón chờ những buổi học tiếp theo. 

>>> Bài viết liên quan: [E-MO ACADEMY] Hoạt động nổi bật