Tag: QQ English

[VIETPHIL CAMP] QQ English IT Park – Nhà ăn

[VIETPHIL CAMP] QQ English IT Park – Nhà ăn

Là ngôi trường nằm ở vị trí trung tâm nhất của thành phố Cebu, hệ thống QQ English là một trong số ít những trường thuộc sở hữu của người Nhật với phong cách quản lí hiệu quả, cẩn thận và chu đáo. Bởi vậy, các học viên trại hè của VietPhil Camp...

Read more

[VIETPHIL CAMP] QQ English IT Park Campus Final

[VIETPHIL CAMP] QQ English IT Park Campus Final

Hệ thống QQ English là một trong số ít những trường thuộc sở hữu của người Nhật với phong cách quản lí hiệu quả, cẩn thận và chu đáo. Bởi vậy, các học viên trại hè của VietPhil Camp đã và đang học tại QQ English luôn có những phản hồi tích cực và...

Read more

[VIETPHIL CAMP 2018] QQ English Seafront

[VIETPHIL CAMP 2018]  QQ English Seafront

Với mô hình học chú trọng vào sự phát triển từng kỹ năng của mỗi học sinh giúp các con hoàn toàn tự tin về tiếng Anh sau khi kết thúc trại hè, QQ English Seafront giảng dạy theo chương trình phát triển toàn diện các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết...

Read more