[VIETPHIL CAMP 2019] EMO ACADEMY – CLASS TIME

0
275
Một buổi học nhóm của các bạn tại EMO ACADEMY
Một buổi học nhóm của các bạn tại EMO ACADEMY
Một buổi học nhóm của các bạn tại EMO ACADEMY

Một số hình ảnh lớp học 1:1 của các học viên tại EMO ACADEMY

Hình ảnh của các bạn trong lớp tự học tại trường.