[EV ACADEMY CAMP 2017] Trải nghiệm cuối tuần

0
255

Nổi tiếng là một trong những trường đầu tiên theo tiêu chí của các trường học quốc tế, cung cấp tiêu chuẩn về chất lượng giảng dạy và học tập, chất lượng cơ sở vật chất ở mức cao nhất Philippines hiện nay. Điều đó được mang lại từ định hướng xây dựng trường của ông chủ vốn là một kiến trúc sư người Pháp. 

Ngày nay, EV Academy vẫn luôn tự hào về truyền thống 17 năm dẫn đầu của mình bằng việc ứng dụng thành công chương trình IEP (Sparta) – Chương trình tiếng Anh chuyên sâu – đã trở thành thương hiệu trên toàn Philippines. Tròn chương trình học của EV nhấn mạnh nhiều về thực tế, bởi vậy các con có nhiều hoạt động cuối tuần.