Tag: EV Academy

[EV ACDEMY] Hình ảnh lớp học 1:1

[EV ACDEMY] Hình ảnh lớp học 1:1

EV Academy có thể nói là trường học thế hệ đầu tiên theo tiêu chí của các trường học quốc tế, cung cấp tiêu chuẩn về chất lượng giảng dạy và học tập cũng như chất lượng cơ sở vật chất ở mức cao nhất Philippines hiện nay. EV Academy tự hào về...

Read more

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất ( Phần 3 )

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất ( Phần 3 )

Nổi tiếng và thành công với mô hình học tập tập trung hiệu quả, EV Academy còn được xem là trường Anh ngữ có cơ sở vật chất đẹp nhất tại Philippines với những tiện nghi không khác gì trường đại học quốc tế, khách sạn 5 sao. Tại sao lại như vậy?...

Read more

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất ( Phần 2 )

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất ( Phần 2 )

Nổi tiếng và thành công với mô hình học tập tập trung hiệu quả, EV Academy còn được xem là trường Anh ngữ có cơ sở vật chất đẹp nhất tại Philippines với những tiện nghi không khác gì trường đại học quốc tế, khách sạn 5 sao. Tại sao lại như vậy?...

Read more

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất ( Phần 1 )

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất ( Phần 1 )

Nổi tiếng và thành công với mô hình học tập tập trung hiệu quả, EV Academy còn được xem là trường Anh ngữ có cơ sở vật chất đẹp nhất tại Philippines với những tiện nghi không khác gì trường đại học quốc tế, khách sạn 5 sao. Tại sao lại như vậy?...

Read more

[EV ACADEMY CAMP 2017] Trải nghiệm cuối tuần

[EV ACADEMY CAMP 2017] Trải nghiệm cuối tuần

Nổi tiếng là một trong những trường đầu tiên theo tiêu chí của các trường học quốc tế, cung cấp tiêu chuẩn về chất lượng giảng dạy và học tập, chất lượng cơ sở vật chất ở mức cao nhất Philippines hiện nay. Điều đó được mang lại từ định hướng xây...

Read more

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất – Nhà ăn

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất – Nhà ăn

Thành công với mô hình học tập tập trung, đứng top 1 về đạo tạo tại Philippines. Ngoài ra, EV Academy còn được xem là trường Anh ngữ có cơ sở vật chất đẹp nhất tại Philippines với những tiện nghi không khác gì trường đại học quốc tế, khách sạn 5...

Read more

[EV ACADEMY] LỚP HỌC 1:1

[EV ACADEMY] LỚP HỌC 1:1

Nổi tiếng là một trong những trường đầu tiên theo tiêu chí của các trường học quốc tế, cung cấp tiêu chuẩn về chất lượng giảng dạy và học tập, chất lượng cơ sở vật chất ở mức cao nhất Philippines hiện nay. Điều đó được mang lại từ định hướng xây...

Read more

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất phòng ngủ

[EV ACADEMY] Cơ sở vật chất phòng ngủ

Là thế hệ trường đầu tiên phát triển và đi theo tiêu chí của các trường học quốc tế, cung cấp tiêu chuẩn về chất lượng giảng dạy học tập và chất lượng cơ sở vật chất ở mức cao nhất Philippines hiện nay.  Đã rất nổi tiếng và thành công với mô hình...

Read more